MÔ TƠ NÂNG HẠ KÍNH TRƯỚC TRÁI FORD RANGER UH745958X